Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk Reglement Feitelijke Vereniging Zuma Snooker Club

 

 1. De vereniging is een feitelijke vereniging ( Zuma Snooker Club ) opgericht voor onbepaalde duur.
 2. Het doel van de vereniging is mensen in een ongedwongen sfeer hun sport ( snooker) te laten beoefenen. Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensoordeel.
 3. Het lidmaatschap van de feitelijke vereniging is lopende van 1 september tot en met 31 augustus. Deze betaling dient correct en tijdig te gebeuren.
 4. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 10. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de feitelijke vereniging.
 5. De algemene vergadering van de leden benoemd en ontslaat leden.
 6. De algemene vergadering van de leden wordt tenminste één maal per jaar, in de maand mei, gehouden, om de rekeningen goed te keuren en de begroting op te stellen.
 7. De feitelijke vereniging zorgt ervoor dat alle leden met degelijke materialen hun sport ( snooker ) kunnen uitoefenen. Dit wordt gefinancierd door middel van sponsoring. De leden dragen ertoe bij deze materialen op een correcte manier te gebruiken en te onderhouden.
 8. De algemene vergadering van de leden kan één of meer leden met het dagelijks bestuur van de feitelijke vereniging belasten. Zij bepaalt de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.
 9. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de feitelijke vereniging moet worden gegeven.
 10. De leden van de feitelijke vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de feitelijke vereniging.
 11. Alle leden van de feitelijke vereniging zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 12. De vereniging vraagt zijn leden om oordelen over andere clubs, spelers, materialen niet via enige openbare weg te verspreiden. In geval van problemen zullen deze op een gepaste wijze beoordeeld en eventueel opgelost worden door het bestuur en/of uitbating.


Opgemaakt te Peer op 1 september 2015